Ιούν 1, 2017 - Πλίνθοι & κέραμοι    Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο σπαράγματα

σπαράγματα

◑ Βόλτες σε μουσεία, βόλτες σε βιβλία ποιητών.
Αρχαία σπαράγματα, σπαράγματα ποιημάτων.
Δυο κόσμοι αυθαίρετα ενωμένοι:

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
[…]
Ἐρήμην
Ἐρημία
Ἔρεβος

Ψυχή μου, παρελθέτω
ἐκ τοῦ τοπίου σου
τὸ Ἔψιλον τοῦτο
[…]


Ἑλένη Διαμαντοπούλου, Μυρίπνοον
& Μυκηναϊκό νεκροταφείο Βούντενης

Comments are closed.