Τα αρχεία είναι σε μορφή pdf και gif.
Με δεξί κλικ και Save as... αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας
 
Γλώσσα
 
ΑΒΓ Φανταστικές Ιστορίες
   
Α Καρτέλες αρχικές.pdf
Α Καρτέλες με γράμματα και φωνές.pdf
Α Επαναληπτικό Γλώσσα 1.pdf
Α Επαναληπτικό Γλώσσα 2.pdf
Α Επαναληπτικό Γλώσσα 3.pdf
Α Επαναληπτικό Γλώσσα 4.pdf
Α Επαναληπτικό Γλώσσα 5.pdf
Α Επαναληπτικό Γλώσσα 6.pdf
Α Επαναληπτικό Γλώσσα 7.pdf
Α Ιστορία από το Ανθολόγιο 01.pdf
Α Ιστορία από το Ανθολόγιο 02.pdf
Α Ιστορία από το Ανθολόγιο 03.pdf
Α Σκέφτομαι και γράφω για ένα άλογο.pdf
Α Σκέφτομαι και Γράφω Πάσχα.pdf
Α Τρενοϊστορίες.pdf
   
 
 
Μαθηματικά
 
Α Μαθηματικά Απατόσαυρος.gif
Α Μαθηματικά Βραχιόσαυρος.gif
Α Μαθηματικά Σπινόσαυρος.gif
Α Μαθηματικά Στεγόσαυρος.gif
Α Μαθηματικά αρίθμηση με τελείες 01.gif
Α Μαθηματικά αρίθμηση με τελείες 01.gif
Α Μαθηματικά αρίθμηση με τελείες 01.gif
Α Μαθηματικά αρίθμηση με τελείες 01.gif
Α Μαθηματικά αρίθμηση με τελείες 01.gif
Α Μαθηματικά αρίθμηση με τελείες 01.gif

Σκίτσα παιδιών για μαθηματικά.pdf
   
 
 
Διάφορα
 
Πληροφορική
Ιδέες για τον διαδραστικό πίνακα των 50€
 
Α τάξη Ενημερωτικό Φυλλάδιο για γονείς.pdf
Α Περιοδικό τα πρωτάκια.pdf
Ολοήμερο Ενημερωτικό σε γονείς.pdf
Ολοήμερο Ενδεικτικό διαιτολόγιο.pdf
   

Μικρός Επιστήμονας Αποξηραμένα λουλούδια.pdf
Μικρός Επιστήμονας Βοτανολόγος.pdf
Μικρός Επιστήμονας Μίξη χρωμάτων.pdf
Μικρός Επιστήμονας Το ρολόι των λουλουδιών.pdf
   
Πίνακας Πολλαπλασιασμού.pdf
Πρόγραμμα μαθημάτων.pdf
Σελίδες για γράψιμο.pdf
Χαρτί με τετραγωνάκια.pdf
Τετράδιο Μουσικής.pdf
Τοποθέτηση παιδιών στην τάξη.ppt
   
Ταμπέλα εισόδου Α1.pdf
Ταμπέλα εισόδου Α2.pdf
Ταμπέλα εισόδου Β.pdf
Ταμπέλα εισόδου Β1.pdf
Ταμπέλα εισόδου Β2.pdf
Ταμπέλα εισόδου Γ.pdf
Ταμπέλα εισόδου Γ2.pdf
Ταμπέλα εισόδου Δ.pdf
Ταμπέλα εισόδου Δ1.pdf
Ταμπέλα εισόδου Δ2.pdf
Ταμπέλα εισόδου Ε1.pdf
Ταμπέλα εισόδου Ε2.pdf
Ταμπέλα εισόδου Στ.pdf
Ταμπέλα εστιατορίου.pdf
Ταμπέλα μουσικής.pdf
Ταμπέλα ολοήμερου.pdf
Ταμπέλα πληροφορικής.pdf
 
   
  επιστροφή