Κεραμεικός
Επιστροφή σε:
Φωτογραφίες . Λεύκωμα Φωτογραφιών
Κεραμεικός


Κεραμεικός...
το αρχαίο νεκροταφείο, το Δίπυλο, ο Ηριδανός. Ένα ταξίδι στο χρόνο...


Στο Μουσείο

 
Το μνημείο της Δημητρίας και Παμφίλης

Ο μαρμάρινος ταύρος στον περίβολο του Διονυσίου από την Κολλυτό

Ο Ταφικός περίβολος με τη στήλη του Δεξίλεω

Στον περίβολο του Κοροίβου

Πομπείο


Η στήλη της Ηγησούς
Ο μαρμάρινος ταύρος από τον περίβολο του Διονυσίου από την Κολλυτό