Εικόνες πόλης
Επιστροφή σε:
Φωτογραφίες . Λεύκωμα Φωτογραφιών
Εικόνες πόλης


Βόλτες στους δρόμους της πόλης.
Ψάχνοντας τα χρώματα, το φως, τις σκιές, την κίνηση...


Το χρώμα, το φως Ι

Το χρώμα, το φως ΙΙ

Το χρώμα, το φως ΙΙΙ

Στιγμιότυπα...

Στιγμιότυπα...

Mix σε άσπρο - μαύρο

Μέσα από το λεωφορείο Ι

Μέσα από το λεωφορείο ΙΙ

Μέσα από το λεωφορείο ΙΙΙ

χωρίς σκοπό...

Το χρώμα, το φως ΙV