Ένα ημερολόγιο χωρίς καμιά σημείωση, χωρίς καμιά επέτειο … κουτάκια με ημέρες που φεύγουν… ο χρόνος που κυλάει σαν την άμμο στα δάχτυλά μας...