Σκέψεις που καταγράφτηκαν... θέματα ετερόκλητα που βγήκαν στην επιφάνεια είτε από ανάγκη έκφρασης είτε από ανάγκη επικοινωνίας. Σκόρπια όπως και η ζωή…