Γυρνώντας και φωτογραφίζοντας
στους καταρράκτες στα Θεοδώριανα

 
 
 
  Δρόμοι στριφογυριστοί

σήραγγες, χωριά χωμένα στις πλαγιές των Τζουμέρκων...

  | 

Κρυμμένες ομορφιές στις άκρες έρημων μονοπατιών.

  | 

  | 

Η αίσθηση της δύναμης του νερού.
Παιχνίδια με το φως, το νερό και το πράσινο...

  | 

  | 

  | 

  | 

 
 
 
  Στην αρχή  
     
 επιστροφή